BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mossakowska Ewa
Title
Zmiany sytuacji ekonomicznej rolniczych gospodarstw domowych w Polsce
Changes in Economic Situation of Farm Households in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 323-327, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Agriculture, Agricultural economics, Arable farm, Farm household income
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup ekonomicznych w latach 2003-2005. Zbadano zmiany dochodów, wydatków, spożycia żywności i zasobności materialnej badanych gospodarstw domowych. Wykorzystane dane liczbowe pochodzą głównie z przeprowadzonych przez GUS badań budżetów gospodarstw domowych. (skróc. oryg. streszcz.)

The paper consists of an analysis of changes in economic situation of farmers' households in Poland. The study is based on household budget surveys (HBS) 2005 compared with the data for 2003. Over the considered period, the incomes of farmers ' households were low in relation to those of other socio-economic groups. At the same time the real income of farm households increased by 19%. Growth of income of farm households was affected by such factors as: price ratios, production results of agriculture, EU direct and government payments. During the period 2003-2005, the level of household consumption of durables increased noticeably. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2003 r. 2004: GUS, Warszawa.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa.
  3. Czapiński J., Panek T. (red.). 2006: Diagnoza Społeczna 2005. Wyższa Szkota Finansów i Zarządzania, Warszawa, 42-60.
  4. Czapiński J., Panek T. (red.). 2005: Diagnoza Społeczna 2003. Wyższa Szkota Finansów i Zarządzania, Warszawa, 43.
  5. Opinie rolników na temat systemu dopłat bezpośrednich oraz innych działań WPR w półtora roku po przystąpieniu Polski do UE. 2005: UKIE, Warszawa.
  6. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002.2003: GUS, Warszawa.
  7. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2006: MRiRW, Warszawa, 59-60.
  8. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu