BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Robert
Title
Regionalne zróżnicowanie produkcji zwierzęcej i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po integracji z UE
Regional Diversity of Animal Production and Animal Processing after the Integration with UE
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 328-332, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Przemysł przetwórstwa rolnego, Przemysł mięsny
Agriculture, Agricultural production, Agricultural processing industry, Meat industry
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wielkość produkcji mięsa i mleka w sześciu regionach naszego kraju w latach 2003 i 2005, tj. w roku bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i w rok po tym wydarzeniu. Na tym tle przedstawiono rozmieszczenie zakładów przetwórstwa mięsa czerwonego, drobiowego, mleka oraz ryb posiadających uprawnienia do handlu z UE. (oryg. streszcz.)

In Poland, the most part of meat production is concentrated in the north-western region, whereas milk is mainly produced in eastern and central Poland. However, the dairy factories are localized in a more regular way, Their number in particular regions is significantly determined (predetermined) by a volume of milk's production. The access to the raw products is much more important in the processing of fishes. Almost 80% of factories of the sector is based in 2 regions in Poland, i.e. in the northern as well as in the north-western regions which have a direct access to the Baltic Sea. Yet, the location of the meat and poultry plants mainly depends on the number of residents (i.e. potential consumers). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Analizy rynkowe. Rynek drobiu i jaj stan i perspektywy. 2006: IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 30; 8.
  2. Analizy rynkowe. Rynek mięsa stan i perspektywy. 2006: IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 31; 7, 17.
  3. Rocznik Statystyczny GUS. 2004: Warszawa, 74, 78.
  4. Rocznik Statystyczny GUS. 2006: Warszawa, 78, 82.
  5. Runowski H. 1994: Koncentracja produkcji zwierzęcej. Warszawa, 60, 121.
  6. www.wetgiw.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu