BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Maria
Title
Dywersyfikacja instytucjonalnego otoczenia małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim
The Diversification of Institutional Environment of Small Business in Podkarpackie Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa (1), 2003, nr 9, s. 31-39, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Instytucje finansowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Infrastruktura instytucjonalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial institutions, Enterprise environment, Institutional infrastructure, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienie instytucji zajmujących się finansową i doradczą obsługą małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim. Zwrócono uwagę na konieczność wyrównania dysproporcji występujących w infrastrukturze instytucjonalnej pomiędzy gminami. Wskazano na potrzebę powołania gminnych centrów przedsiębiorczości, gdyż występuje coraz powszechniejsze zapotrzebowanie na tego typu usługi zwłaszcza w gminach wiejskich.

The object of analysis are institutions oneself financial and adviser service of small business of podkarpackie province. One turned attention on settlements necessity of disproportion stepping out in institutional infrastructure among the communes. One showed also on need of communal enteprise centre becouse steps out more and more application of this type of services, especially in country communes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1730-346X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu