BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzwończyk Joanna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Jakimowicz Robert (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich
Stereotypes in Polish-Russian Relations
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 611, s. 103-116
Keyword
Stosunki polityczne, Świadomość narodowa, Stereotypy narodowe
Political relations, National consciousness, National stereotypes
Note
summ.
Country
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstract
W pracy podjęto próbę określenia relacji polsko-rosyjskich ze szczególnym uwzględnieniem roli stereotypów. W pierwszej części przedstawiono stereotypowy wizerunek Polski i Polaków rozpowszechniony w społeczeństwie rosyjskim, ukazany w szerokiej perspektywie historycznej. W części drugiej skupiono się na rozpowszechnionych w Polsce po 1989 r. stereotypach dotyczących Rosji i Rosjan.

The present article attempts to look at stereotypes in Polish-Russian relations, both from a historical viewpoint and from the perspective of the recent and still reverberatingexperiences of the 1990s. This approach means that the nature and significance of stereotypes in relations between Polish and Russian society may be better understood. Furthermore, it also grants us a better understanding of the decisions taken by both sides at the official level that have had a bearing on these relations. The first section of the article is mostly concerned with Poland and the Poles as they feature in Russian stereotypes. The second, in turn, is devoted to the influence of the stereotypical image of Russia and the Russians in Polish-Russian relations after 1989. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Borkowicz J., Ambiwalencja sąsiedztwa. Rosjanie w polskich oczach - perspektywa historyczna [w:] Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 2. Boski P., Rosjanie i stosunki Z nimi w ocenie Polaków [w:] Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, Centrum Badań Wschodnich UW, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1998.
 3. Gołembski F., Osobliwości polsko-rosyjskich stosunków kulturalnych [w:] Polska-Rosja czas przewartościowań, pod red. S. Bielenia, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
 4. Jakimowicz R., Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999, Studia i Materiały, "PISM", marzec 2000, nr 23.
 5. Kortunow S., Rossija zanowootkrywajet dla siebie centralnuju Jewropu, "Niezawisimaja Gazieta", 2 listopada 1995, s.4. za: Bratkiewicz J., Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992-1996. Od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
 6. Lewada J.A., Zadania środowisk opiniotwórczych w procesie budowy zaufania między Polakami a Rosjanami [w:] Polsko-rosyjska konferencja. W stronę partnerstwa, Kraków 23-25 listopada 1994, Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" i Naukowo-Ekonomiczne Centrum Współpracy z Polską w Moskwie, Kraków 1994.
 7. Magdziak-Miszewska A., Polska-Rosja 1991-1996: między mitem straconych szans a rzeczywistością nie wykorzystanych okazji [w:] Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 8. Michalski A., Obraz Polski w rosyjskich mediach [w:] Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 9. Miller A., Historia jako czynnik współczesnych stosunków polsko-rosyjskich [w:] Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 10. Miller A., Obraz Polski i Polaków w Rosji od 1989: powszechna atmosfera i zasadnicze etapy jej zmiany, wymiar historyczny, stereotypy [w:] Dynamika stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991-1996, pod red. A. Ananicza, "Studia i Analizy 3", Kraków 1997.
 11. Miller A., Obraz Polski i Polaków w Rosji od roku 1989. Powszechna atmosfera i zasadnicze etapy jej zmiany - wymiar historyczny, stereotypy [w:] Polska polityka wschodnia, Studia i Materiały, nr 8, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2000.
 12. Polska-NATO. Wprowadzenie i wybór dokumentów 1990-1997, pod red. J. Stefanowicza, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1997.
 13. Pomorski A., Dekonstrukcja stereotypu [w:] Dynamika stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991-1996, pod red. A. Ananicza, "Studia i Analizy 3", Kraków 1997.
 14. Żyrinowski W., Renik K., Orzeł wielogłowy, "Polityka", 11 listopada 1992 r.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu