BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysik Andrzej
Title
Infrastruktura sieciowa dla potrzeb funkcjonowania organizacji w cyberprzestrzeni
Network Infrastructure to Support the Functioning of an Organization in Cyberspace
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy informatyczne organizacji wirtualnych, 2002, s. 121-143, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Cyberprzestrzeń, Przedsiębiorstwo wirtualne, Informatyczne systemy zarządzania, Infrastruktura systemów informatycznych, Sieci komputerowe, Technologia informacyjna, Internet
Cyberspace, Virtual enterprise, Management Information Systems, IT systems infrastructure, Computer networks, Information Technology (IT), Internet
Abstract
Artykuł dotyczy zagadnienia kształtowania infrastruktury sieciowej dla potrzeb funkcjonowania organizacji w cyberprzestrzeni. Autor charakteryzuje następujące protokoły transmisyjne: FDDI, ATM, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i WAP. Przedstawia rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce, ze szczególnym wskazaniem na projekt "Pionier" - Polski Internet Optyczny.

The article discusses the shaping of the network infrastructure to fit the needs of the organization that functions in Cyberspace. The following transmission protocols are presented: FDDI, ATM, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet and WAP. The development of network infrastructure in Poland was outlined with particular attention paid to "Pionier", Polish Optical Internet project. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu