BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brandenburg Henryk
Title
Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
Managing Local Development Projects
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, 202 s., bibliogr. s.185-197
Keyword
Zarządzanie projektem, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Projekty inwestycyjne, Gospodarka lokalna, Rozwój gospodarczy, Rozwój lokalny
Project management, Social economic development programming, Investment project, Local economy, Economic development, Local development
Abstract
Celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania lokalnymi przedsięwzięciami rozwojowymi, uwzględniającego przede wszystkim aspekt organizacyjny procesu przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć. W części pierwszej pracy zdefiniowano pojęcie lokalnego rozwoju, jego uwarunkowania, koncepcje oraz metody programowania i zarządzania lokalnym rozwojem. W części drugiej zaprezentowano ewolucję pojęcia projekt, metod zarządzania projektami, ich oceny, podstawowe rodzaje ryzyka i metody nadzoru w trakcie realizacji. W części trzeciej dokonano próby wykorzystania i adaptacji rozwiązań organizacyjnych stosowanych w projektach inwestycyjnych realizowanych dla potrzeb przemysłu do realizacji lokalnych przedsięwzięć rozwojowych. Zaproponowano model organizacji zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem jego elementów struktur podmiotowych. W części czwartej zawarto propozycję sposobu zastosowania w praktyce opracowanego modelu. Zwrócono szczególną uwagę na trudności związane z aspektem ludzkim i organizacyjnym, jakie mogą wystąpić przy jego wdrażaniu i realizacji w polskich warunkach społeczno-gospodarczych.

This study aims at elaborating a model for managing local development undertakings, considering in particular the organizational aspect of their preparation and realization. The first part introduces and familiarizes the reader with local development i.e. what it is and what conditions it is composed of; it presents concepts as well as programming and the management methods of the development. The second part includes the definition of a project and discusses its cycles, analysis methods, profitability evaluation criteria and management procedures. Then, the third part attempts to exploit the solutions, used in running an industrial investment project, in organizing the management process of local development undertakings. Finally, the fourth part suggests ways of practical application of the presented model. It has been pointed out that some problems of organizational and human-factor-related nature may arise while implementing and realizing the project under Polish socio-economic conditions. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu