BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kustra Arkadiusz
Title
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach
Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 631, s. 151-160, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Postępowanie upadłościowe, Postępowanie ugodowe, Oddłużanie przedsiębiorstw
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy proceedings, Conciliatory proceedings, Debt repayment in companies
Note
summ.
Abstract
Postępowanie upadłościowe prowadzi bardzo często do całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa. Uniknięciu upadłości służy postępowanie układowe, które stwarza dłużnikowi możliwość oddłużenia poprzez porozumienie z wierzycielami w kwestii redukcji zadłużenia lub rozłożenia jego spłaty w czasie. Zadaniem artykułu jest ocena procesów oddłużania firm poprzez układy i wskazanie na ich skutki dla wierzyciela i dłużnika.

Amongst existing means of regaining financial balance by companies under prevailing conditions, they most often decide on court settlements. The number of such settlements has drastically increased over the last year. Companies, both those with chances of economic success and development and those that ought to be restructured by way of filing for bankruptcy undertake this procedure. While companies whose debts were forgiven are improving their existence those that lost their incomes because of court settlements are finding themselves in difficult financial mess that can only be resolved by new loans. Increasing the credit portfolio of these companies might help improve their market position. Most court settlements until now have taken place exclusive of bankruptcy proceedings. Present legal court settlements now try to join these two proceedings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Anyszka E., Układ zamiast upadłości, "Prawo Przedsiębiorcy" 2001, nr 36.
  2. Brol J., Postępowanie upadłościowe i układowe, SKwP, Warszawa 1999.
  3. Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Scriptus, Poznań 1999.
  4. Remisiewicz M., Życie po życiu, "Businessman" 2002, nr 10.
  5. Sierpińska M., Postępowania układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1995, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu