BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karoń Tomasz (Wydział Zarządzania), Szumilak Jan (Wydział Zarządzania)
Title
Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów FMCG na przykładzie krakowskiej sieci handlowej
Retail Price Differentiation for FMCG Products in Distribution Channels - the Cracow Retail Chain as Example
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 624, s. 9-24, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkty szybko zbywalne, Handel detaliczny, Ceny detaliczne, Zarządzanie cenami, Polityka cenowa
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Retail trade, Retail prices, Administered prices, Pricing policy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono rezultaty badań nad różnicowaniem cen wybranych dóbr oferowanych konsumentom przez różne spółki handlowe. Badania przeprowadzono w październiku 2002 r. na rynku zbytu detalicznego w Krakowie. Porównywano i analizowano cenę jednostkową produktów wybranych z sektora FMCG.

The paper presents the results of a research on price differentiation of selected standard consumer goods offered final consumers by various trade companies. The research was carried out in October of 2001 amongst retail outlets in Cracow. The subject of comparison and analysis is the unit prices of ten products chosen from the so called FMCG group. The research has proven that the level of price differentiation of the selected consumer goods within the selected channels of distribution was remarkable and statistically significant. The research results confirm the very active role played by hypermarket using the pricing instrument to determine and influence their target markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bazarnik J., Wojdacki K., Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce [w:] Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, AE w Krakowie, Kraków 1998.
  2. Cenne strategie, "Handel" 1999, nr 12.
  3. Cyert R.M., March L.G., Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1963.
  4. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  5. Handel w 2000 roku, "Handel" 2001, nr 3.
  6. Simon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  7. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
  8. Szumilak J., Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania, "Handel Wewnętrzny" 1999, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu