BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Izabela (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pichur Agnieszka (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości poprzez Internet
E-business Incubators in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 113-124, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Biznes elektroniczny, Internet, Przedsiębiorczość, Inkubatory przedsiębiorczości, Marketing internetowy
e-business, Internet, Entrepreneurship, Enterprise incubators, e-marketing
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono ważny i aktualny temat dotyczący pomocy dla firm internetowych (e-busines). Przedstawiono wyniki badań nad e-inkubatorami, których zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć w początkowym stadium rozwoju działania firm internetowych.

The article considers the important and topical theme of support for Internet companies (e-businesses).The authors brief account of enterprise incubators, venture capital funds and specialist information portals introduces several notions traditionally attributed to what is konown as the "old economy" and shows institutions which aim to support and promote enterprise can operate on the Internet. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Dynamiczna elektroniczna Polska, "Prawo i Gospodarka", 23-24 czerwca 2001.
  2. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, PWN, Warszawa-Łódź 1999.
  3. Entrepreneur, Special E-business Guide, October 2000.
  4. Hindle T., Pocket Finance, The Economist Books, London 1999.
  5. Raport: wykorzystanie Internetu w małych firmach, OBOP, styczeń 2001.
  6. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  7. TNS OBOP, Badania INTERBUS, Warszawa, grudzień 2000-styczeń 2001.
  8. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWE, Warszawa-Wrocław 2000.
  9. Przedsiębiorczość i transfer technologii, pod red. K.B. Matusiaka, E. Stawasza, ŻSWP, Łódź, Żyrardów 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu