BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gregor Bogdan, Stawiszyński Marcin
Title
Handel elektroniczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
Electronic Commerce in Poland - Present State and Prospects of Development
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 168, s. 123-143
Issue title
Marketing - narzędzia i obszary zastosowań
Keyword
Internet, Rynki elektroniczne, Handel elektroniczny, Biznes elektroniczny
Internet, Electronic markets, e-commerce, e-business
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono pojęcie oraz dotychczasowy rozwój handlu elektronicznego, jego udział w sektorach B2C i B2B a także perspektywy i bariery rozwoju tego handlu w Polsce.

Article concentrates on explanation of essence of electronic commerce, its current condition and prospects of development. The aim of the article is to explain basic notions such as e-commerce, e-business, e-economy. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu