BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garsztka Przemysław, Matuszewski Przemysław, Wieloch Karol
Title
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
Analysis of Value Papers' Liquidity Listed with WARSET System
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 166, s. 225-239, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
Keyword
Analiza rynku, Papiery wartościowe, Płynność finansowa
Market analysis, Securities, Financial liquidity
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule zaproponowano miarę płynności, opartą na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, w sposób bezpośredni odwołującą się do intuicyjnej definicji tego pojęcia. Badania dotyczyły wpływu zmian limitów cen oraz ilości papierów wartościowych w zleceniach kupna oraz sprzedaży na płynność akcji wybranej grupy przedsiębiorstw. (skróc. oryg. streszcz.)

In the paper the new measure of the liquidity is proposed. This measure is based on the transaction probability and directly refers to intuitive definition of liquidity's term. The authors made a research on the influence of changes in limit of the price and volume offers on the liquidity. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu