BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilmańska-Sosnowska Stanisława
Title
Satysfakcja klienta jako identyfikator orientacji marketingowej na rynku usług
Customer's Satisfaction as the Identificator of Marketing Orientations on the Field of Services
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 168, s. 29-37
Issue title
Marketing - narzędzia i obszary zastosowań
Keyword
Marketing usług, Usługi, Strategia obsługi klienta, Obsługa klienta
Service marketing, Services, Customer service strategy, Customer service
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jakim zakresie specyficzne cechy usługi jako oferty rynkowej oraz instrumenty oddziaływania na rynku usług ułatwiają i sprzyjają realizacji podstawowego celu orientacji marketingowej, jakim jest zadowolenie klienta oraz co należy czynić, aby oferowane mu korzyści i wynikająca z nich satysfakcja były jak największe. (skróc. oryg. streszcz.)

The purpose of this article is an effort of finding in what scale specific features of service, as the market offer, and instruments of influence on the services' market have a bearing on the realization of the basic aim of marketing, which is customer's satisfaction and what should be done to make offered adventages and arising from it satisfaction as big as possible. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu