BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bazarnik Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Korzyści stosowania technik "database marketing" w przedsiębiorstwie handlowym
Benefits of Applying Database Marketing Techniques in Commercial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 624, s. 79-89, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Bazy danych, Marketingowy system informacyjny
Commercial enterprises, Databases, Marketing information system
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono zasady i korzyści wprowadzania technik "database marketing". W pierwszej części skupiono się na identyfikacji okoliczności inicjowania i tworzenia baz danych. W części drugiej zaprezentowano korzyści osiągane poprzez stosowanie marketingu baz danych m. in.: identyfikacja i pozyskiwanie najlepszych klientów, wpływ na decyzje zakupu u klientów i zwiększanie skuteczności działań promocyjnych.

The paper discusses the principles and benefits of introducing database marketing in the activities of commercial enterprises. The first part centres on identifying the circumstances for initiating and creating database systems. It points out how, by applying this system, individualized marketing can be applied on a scale so far not experienced. The second part of the paper presents factual benefits attainable with the application of database marketing. Entrepreneurs can through this: - identify the best customers, - gain new customers, - adapt information transfer to various sectors, - intensify customers' buying decisions, - increase the efficiency of promotional activities, - improve sales procedures, - exploit the benefits of indirect communication with customers through the use of questionnaire directed at customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bazarnik J., Identyfikacja najlepszych klientów - analiza RFM, "Modern Marketing" 2001, nr 4.
  2. Bazarnik J., Wartość życiowa klienta (LTV), "Modern Marketing" 2001, nr 3.
  3. Burnett E., Database Marketing. The New Profit Frontier, M-L The Morris-Lee Publishing Group, New Jersey 1996.
  4. Burnett K., Key Customer Relationship Management, Person Education Limited 2001.
  5. Brown S.A., Customer Relationship Management. A Strategic Imperative in the World of e-Business, John Willey & Sons Canada, Ltd, 2000.
  6. Jakson R., Wang P., Strategic Database Marketing, NTS Business Book, Chicago 1994.
  7. Simon A.R., Shaffer S.L., Data Warehousing and Business Intelligence for e-Commerce, Morgan Kaufmann Publishers, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu