BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figiel Adam (Wydział Zarządzania)
Title
Etnocentryzm a strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny
Ethnocentrism and a Company's Entry Strategy into Foreign Markets
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 624, s. 165-171, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo na rynku, Rynki międzynarodowe, Marketing międzynarodowy, Strategia przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Enterprise in the market, International market, International marketing, Corporation strategies, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Właściwe wejście na rynek zagraniczny jest jednym z głównych czynników determinujących sukces przedsiębiorstwa na tym polu jego działalności. Artykuł poświęcony jest konsekwencjom tzw. "zjawiska egocentryzmu konsumenta", w formułowaniu strategii firmy działającej w skali międzynarodowej.

The paper is devoted to the consequences of the so-called "consumer ethnocentrism phenomenon" in defining a company's strategy venturing into international business. Appropriate entering into a foreign market is one of the basic factors determining a company's success in its activities. It is often the result of the careful analysis of its weaknesses, strength as well the possibilities of achieving potential benefits. Special attention was therefore placed in this study on the ensuing threats due to the choice of a particular way of doing business in foreign markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Aaker D.A., Strategic Market Management, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York 1992.
  2. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
  3. Szromnik A., Elementy marketingu międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków 1994.
  4. Teczke J., Technika zarządzania a sprawność organizacji. AE w Krakowie, Kraków 1998.
  5. Terpstra V., Sarathy R., International Marketing, Dryden Press, Fort Worth 1994.
  6. Wrzosek W., Przewaga konkurencyjna, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu