BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozielski Robert
Title
Kierunki zmian w strukturze wykorzystania środków przekazu reklamowego
The Structure of Using Advertising Media - the Directions of Changes
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 168, s. 99-110
Issue title
Marketing - narzędzia i obszary zastosowań
Keyword
Reklama, Reklama prasowa, Reklama telewizyjna, Reklama w mass mediach, Media reklamowe
Advertising, Press advertising, Television advertising, Advertising in mass media, Advertising media
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie podstawowych tendencji zmian w obszarze reklamy, a w szczególności w zakresie wykorzystania środków przekazu reklamowego w Polsce. Artykuł oparty jest na badaniach autora przeprowadzonych na przełomie 2001 i 2002 r. metodą ankiety pocztowej i e-mailowej wśród 400 przedsiębiorstw w całej Polsce.

The article presents the scope of using of the different advertising media. Author, based on his research, evaluates and discusses the consequences of the specific structure of using advertising media in Poland. Finally, the paper indicates the main directions of changes that should occur on Polish advertising media market. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu