BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczowic Karina
Title
Z badań nad finansowaniem nakładów inwestycyjnych w podmiotach gospodarczych Polskich w latach 1991-1999
Excerpts from the Research over the Investment Expenditure in Polish Business Entities between 1991-1999
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 24, s. 19-29, tab., rys., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego
Keyword
Inwestycje, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji
Investment, Company's own investments, Investment financing
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu za przedmiot badań przyjęto finansowanie nakładów inwestycyjnych, ponoszonych przez podmioty gospodarcze sektora publicznego i prywatnego w latach 1991-1999. Reasumując rozważania, autorka stwierdziła, że podstawowym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej w badanych przedsiębiorstwach były środki własne inwestora. Na drugim miejscu znalazły się krajowe kredyty bankowe. Natomiast udział kredytów zagranicznych w finansowaniu nakładów inwestycyjnych był niewielki.

The research shows that the main source of financing the investment activity in the enterprises surveyed was the investor's own resources. The second source of financing the investment expenditure comes from the domestic bank credits. After relatively small interest between 1992 and 1994, in the next years the investment projects of business entities were more frequently financed by the domestic bank credit. The resources originating directly from abroad finance the greater and greater part of the investment expenditure of the analysed enterprise group. However, the share of foreign credits in financing the investment expenditure is still quite small. Between 1991 and 1999, financing the investment expenditure through budgetary resources that was incurred by the studied enterprises definitely decreased. Also, the expenditures that are not financed comprise therefore a smaller part. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu