BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszkiewicz Nelly
Title
Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w teorii i w świetle wybranych badań empirycznych
Internationalization strategies of the SME's in the light of theory and selected empirical results
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 34-38
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Strategia przekształceń przedsiębiorstwa
Enterprise internationalization, Small business, Corporation strategies, Company development strategy, Enterprise transformation strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reasumując, można stwierdzić, iż w warunkach globalizacji gospodarki obserwujemy postępującą dywersyfikację zachowań strategicznych małych firm. W konsekwencji wzrasta zainteresowanie tym aspektem funkcjonowania firm sektora MSP, poszerzają się ramy teoretyczne i wzrasta liczba badań empirycznych. Jednak badania działań strategicznych małych firm nie mają jeszcze długiej tradycji, jest to obszar stosunkowo słabo rozpoznany, a wyniki badań prowokują raczej do dalszych poszukiwań. W literaturze polskiej zagadnienie to zaznacza się jedynie śladowo. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to strategic behavior of small firms both in the light of theory as well as selected empirical results. The choice of internationalization strategy is a key decision for firms entering foreign markets. During the past decade significant differentiation of strategic options among SME's have been observed. In response to developments in the international environment, more complex forms of international behavior have evolved. These changes also call for a new approach that embraces more holistic view of internationalization. The aim of this paper is to follow both strategic behavior of selected SME's and the evolution of theoretical frameworks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk 2004, s. 45-47.
  2. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, lOiZ, Warszawa 2006.
  3. Fletcher R., A holistic approach to internationalisation, International Business Review 2001, 10, s. 25-49.
  4. Julien A. P., A. Joyal, L. Deschais, C. Ramangalahy, A Typology of Strategic Behaviour among Small and Medium-Sized Exporting Businesses. A Case Study, International Small Business Journal 1997, 15(2), s. 33-50.
  5. Kalantaridis Ch., Internationalization, Strategic Behaviour, and the Small Firm, Journal of Small Business Management 2004, 42(3), s. 245-262.
  6. Namiki N., Export Strategy for Small Business, Journal of Small Business Management 1988, 26 April, s. 32-37.
  7. Oviatt B. M., P. Ph. McDougal, Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies 1994, vol. 25, No. 1.
  8. Weisch L., G. R. Benito, De-internationalization, working paper 5/1996, Department of Marketing, University of Western Sydney, Nepan 1996.
  9. Wolff J. A., T. L. Pett, Internationalization of Small Firms: An Examination of Export Competitive Patterns, Firm Size and Export Performance, Journal of Small Business Management, vol. 38, No. 2, April 2000.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu