BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata
Title
Strategie finansowania innowacji w małych przedsiębiorstwach
The strategies of innovations' financing in small enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 38-42, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Koszty innowacji, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Company's financial strategy, Financing enterprises, Costs of innovation, Innovations, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ważnym elementem podejmowanych działań jest określenie strategii innowacyjnej oraz jej elementu składowego - strategii finansowania innowacji. Wybór strategii innowacyjnej będzie wyznaczać możliwe do zastosowania instrumenty i źródła finansowania innowacji. Bez znajomości specyfiki finansowania innowacji żadna strategia czy też polityka rządu się nie powiedzie. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the importance of innovation for the development of small firm. The author discusses most important questions of development, which are based on innovation. There are presented methods of financing innovation in small firms as well as decisions to be taken in the field of financing. At the end of the article the author offers some conclusions and recommendations for the sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
  2. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska, Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, PARP, Warszawa 2005.
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. Nr 179, póz. 1484.
  4. W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  5. A. H. Jasiński, Innowacje produktowe w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania, ANS IPG, Warszawa 1987.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu