BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicia Mariusz
Title
Zlecenia stop-loss z perspektywy finansów behawioralnych
Stop-loss Orders - a Behavioural Finance Perspective
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 286-294, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Inwestor indywidualny, Ryzyko inwestycyjne, Strategia inwestycyjna
Individual investors, Investment risk, Investment strategy
Note
summ.
Abstract
Decyzje podejmowane na rynku kapitałowym w ujęciu klasycznej teorii inwestowania rozpatrywane są wyłącznie w kategoriach skuteczności, mierzonej różnego rodzaju wskaźnikami osiągniętego zysku i ekspozycji na ryzyko. Przedstawiono analizę korzyści, wynikających ze stosowania zleceń automatycznie zamykających pozycję przynoszącą stratę (stop-loss), nie tylko w celu ochrony wartości portfela, ale także emocjonalnych skutków decyzji inwestycyjnych dla osób je podejmujących.

Behavioural Finance discoveries show that decisions investors make during the stock market investment depend on previous gains or losses. The author presents that disposition effect (riding losers too long and selling winners too early) is a common mistake investors make. Although institutional investors do not avoid such non-effectiveness slice finally it takes a human to make a decision, some loses can be avoided by the limiting. One of the common rules uses stop-loss orders to cut the losses automatically. The article analyzes how stop-loss orders can be helpful in portfolio management process but also can limit some behavioural disposition effect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Belsky G., Gilovich T., Why Smart People Make Big Money Mistakes and How to Correct Them. Lessons from the New Science of Behavioral Economics, Simon & Schuster, New York 2000.
  2. Brown S.J., Steenbeek O.W., Doubling: Nick Leeson's Trading Strategy, "Pacific-Basin Finance Journal" 2001, nr 9.
  3. http://www.nickleeson.com.
  4. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, "Econometrica" 1979, nr 47.
  5. Polski Nick Leeson stanie przed sądem, Newsroom portalu internatowego gazety "Parkiet", 25 kwietnia 2005 r., http://www.parkiet.com.
  6. Salcedo Y., Risk Control for Small Traders, "Futures" 2003, nr 101.
  7. Stein M., The Risk Taker as Shadow: A Psychoanalytic View of the Collapse of Barings Bank, "Journal of Management Studies" 2000, December.
  8. Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  9. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do finansów behawioralnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
  10. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu