BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanowicka-Traczyk Agnieszka
Title
Rola marketingu mix w budowaniu tożsamości miasta
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 9, s. 17-33
Keyword
Wizerunek miasta, Tożsamość miasta, Marketing-mix
City image, Identity of the city, Marketing-mix
Note
Zawiera rysunki: [1] Subprodukty miejskie najistotniejsze z punktu widzenia realizowanej w mieście strategii tożsamości (w %), [2] Znaczenie czynników cenowych w strategii tożsamości miasta - odsetek miast, dla których czynnik ten jest ważny, [3] Sposoby docierania władz miasta z ofertą do inwestorów (w %), [4] Stosowane przez miasta prezentacje oferty turystycznej (w %), [5] Środki promocji stosowane w strategiach tożsamości miast (w %). Zawiera tabele: [1] Subprodukty miejskie istotne z punktu widzenia strategii tożsamości miasta - odsetek miast, dla których dany produkt jest istotny w realizowanej strategii tożsamości, [2] Znaczenie czynników cenowych w strategii tożsamości miasta - odsetek miast, dla których czynnik ten jest ważny, [3] Podejmowane lub planowane działania w ramach strategii cenowej w mieście - odsetek miast w zależności od wielkości miasta, [4] Środki promocji stosowane przez miasta - odsetek miast w zależności od ich wielkości, [5] Formy kontaktu władz miasta z mass mediami - odsetek miast w zależności od wielkości miasta
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie instrumentów marketingu mix wykorzystanych w budowaniu pożądanej tożsamości miasta. Badanie służące realizacji postawionego celu zostało przeprowadzone w 206 wybranych urzędach miejskich w latach 2003-2005. Zaprezentowano strategię produktu, cen, dystrybucji oraz promocji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Gajdzik: Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002, s. 45.
 2. B. Iwankiewicz-Rak: Marketing organizacji niedochodowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 112.
 3. P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i s-ka, Warszawa 1994.
 4. A. Łuczak: Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10, s. 48.
 5. A. Łuczak: Miasto i produkt miejski jako zagadnienia marketingowe, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 9, s. 49.
 6. A. Łuczak: Wizerunek miasta, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 83.
 7. J. Słodczyk (red.): Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 506.
 8. A. Szromnik: Marketing komunalny - rynkowa koncepcja zarządzania gminą, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3, ss. 3-19.
 9. M. Urbaniak: Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 183.
 10. W. Wrzosek (red.): Strategie Marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 11. T. Żyminkowski: Kształtowanie wizerunku banku, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 136.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu