BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Paweł
Title
Nowa polityka spójności Unii Europejskiej na okres 2007-2013
A New Cohesion Policy of the European Union for the Period 2007-2013
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 322-330, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Fundusz Spójności, Fundusze strukturalne, Konwergencja, Rozwój regionalny
Cohesion Fund, Structural funds, Convergence, Regional development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Polska, stając się pełnoprawnym członkiem UE, uzyskała możliwość otrzymywania pomocy finansowej z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie 2004-2006. Celem artykułu jest przedstawienie prac nad przyszłą polityką spójności, ramy finansowe oraz strukturę funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013.

The Structural Funds and Cohesion Fund are a key importance to the Member States in helping them strengthen their competitiveness. The enlargement of the Union to 25 Member States, and subsequently to 27 or more, will make new problems. The European Union undertook decision (in 2001) to reform a cohesion policy for the period beginning in 2007. This article presents a proposals and final solutions cohesion policy in the period 2007-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A New Partnership for Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third report on economic and social cohesion, European Commission, February 2004.
  2. Bernaś B., Kowalik P., Unijna polityka strukturalna 2000-2006 i jej reforma, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1109, AE, Wrocław 2006.
  3. Bernaś B., Ryszawska-Grzeszczak B., Kowalik P., Pietrzak A., Unia Europejska na przelotnie tysiącleci, WSZiF, Wrocław 2002.
  4. Financial Perspective 2007-2013, Komisja Europejska, Bruksela 19, December 2005.
  5. Finanse Unii Europejskiej, red. B. Bernaś, AE, Wrocław 2005.
  6. Inwestowanie w regiony oraz kraje członkowskie UE. Wprowadzanie w życie europejskiej polityk spójności 2007-2013, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej, styczeń 2006, slajd 39 (cohesion_policy2007_pl.ppt).
  7. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Podręcznik, MGPiPS, MF, Warszawa, czerwiec 2003.
  8. Polska - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności, MGPiPS, Warszawa, grudzień 2003.
  9. Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the Establishment of a Common Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS), OJ. L 154 of 21 June2003. Rozporządzenie Rady 8750/06 ustanawiające ogólne zasady dla EFRR, EFS i FS, Rada UE, Bruksela 28.04.2006.
  10. Spójność u progu 2007 r. Unia Europejska Polityka regionalna, "Inforgio" 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu