BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyż Anna
Title
Samorząd terytorialny na Litwie
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 9, s. 49-60
Keyword
Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego, Polityka samorządu terytorialnego
Local government, Local government task, Local government policy
Note
Zawiera tabelę: [1] Reformy administracyjne - liczba jednostek administracyjnych
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
W artykule zaprezentowano zagadnienie funkcjonowania samorządu terytorialnego na Litwie po 1990 roku. Przedstawiono podstawowe zasady samorządu terytorialnego oraz jego zadania. Scharakteryzowano organy wewnętrzne rejonu samorządowego. Zwrócono uwagę na zagadnienia z dziedziny finansów lokalnych, nadzoru nad samorządem oraz współpracy samorządów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Administracja publiczna Republiki Litwy, (w:) R. Chrabąszcz, J. Hausner, S. Mazur: Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków 2003, s. 72.
  2. A. Beksta, A. Petkevicius: Local Government In Lithuania, (w.) T.M. Horvath: Decentralization: Experiments and Reforms, Budapest 2000, s. 185.
  3. A. Jakubauskas: Samorząd terytorialny na Litwie, (w:) B. Nawrót, J. Poktadecki: Samorząd ponadgminny w Polsce: tradycja, odrodzenie, doświadczenia, Poznań 2004, s. 197.
  4. W. Kręcisz: Republika Litewska, (w:) E. Gdule-wicz: Ustroje państw współczesnych, t. 2, Lublin 2002, ss. 101-102.
  5. A. Staras: O zgodności ustaw Republiki Litewskiej z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. „Lithuania" 1997, nr 1/2 (22/23), ss. 84-85.
  6. J. Zieliński: Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000, s. 110.
  7. www.lsa.lt.
  8. www.vrk.lt, http://www3.lrs.lt/rinkimai/pgl_tipa _e.htm (Central Electoral Committee of the Republic of Lithuania - Centralna Komisja Wyborcza).
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu