BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grosse Tomasz Grzegorz
Title
Narodowa strategia Rozwoju Regionalnego i kontrakty wojewódzkie: czy są potrzebne?
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 12, s. 7-19
Keyword
Kontrakt wojewódzki, Planowanie regionalne, Polityka regionalna
Provincial contract, Regional planning, Regional policy
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy polski system polityki regionalnej potrzebuje takiego instrumentu planowania strategicznego jakim jest Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR). Omówiono problematykę tego podstawowego dokumentu strategicznego. Przybliżono realizację NSRR w praktyce na przykładzie kontraktów wojewódzkich. Opisano zmiany systemu polityki regionalnej w Polsce po 2006 roku. Przedstawiono najważniejsze rekomendacje na przyszłość dla zmiany polityki regionalnej w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego w latach 2001-2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, ss. 32-42.
  2. Analiza realizacji kontraktów wojewódzkich 2005-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  3. T.G. Grosse: Czy Polska potrzebuje Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego?, „Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 4.
  4. T.G. Grosse: Polityka regionalna Unii Europejskiej - przykład Grecji, Wioch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, rozdział 10.
  5. T.G. Grosse: Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
  6. Informacja o realizacji Programu wsparcia na rok 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, kwiecień 2005 r., s. 19.
  7. Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 34.
  8. Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  9. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (http://www.mrr. gov.pl/).
  10. J. Szlachta, J. Zaleski, W. Dziemianowicz (2007): Strategia rządu rozwoju spoleczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. (http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/).
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu