BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gospodarek Tadeusz
Title
Metoda LFA przy tworzeniu strategii powiatu
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 12, s. 20-31
Keyword
Polityka regionalna, Planowanie regionalne, Powiat
Regional policy, Regional planning, County
Note
Zawiera rysunki: [1] Zewnętrzne uwarunkowanie strategii rozwoju powiatu oławskiego, [2] Układ hierarchiczny dokumentów planistycznych jednostek samorządu terytorialnego
Abstract
Metoda Logical Frame Approach (LFA) z powodzeniem stosowana w USA i UE do zarządzania projektami, została użyta do tworzenia strategii powiatu. Metodyka opisana w pracy jest dostosowana do specyfiki układu dokumentu dla powiatu, wykorzystując relacje pomiędzy ograniczeniami prawnymi zakresu działania jednostki samorządu terytorialnego, oczekiwaniami społecznymi oraz logicznymi potrzebami z zakresu rozwoju zasobów regionu. Zaprezentowano procedurę LFA oraz zastosowanie metody do wykonania strategii rozwoju powiatu oławskiego. Opisano działania prowadzące do wykonania strategii, zasoby do jej dyspozycji oraz wskaźniki i kwantyfikatory rezultatu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. I. Cobbold, G. Lawrie: Classification of Balanced Scorecards based on their effectiveness as strategic control or management control tools, Performance Measurement Association 2002.
 2. I. Cobbold, G. Lawrie: The Development of the Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, Performance Measurement Association 2002.
 3. F. Davidson, G. Payne: Urban Projects Manual, Liverpool University Press and Fairstead Press, Liverpool 1983.
 4. T. Gospodarek: Analiza SWOT jako standard de facto przy tworzeniu strategii rozwoju regionalnego wspieranego przez Unię Europejską, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ser. Zarządzanie i Marketing, póz. „Zarządzanie strategiczne - ujęcie zasobowe", pod red. R. Krupskiego, Wałbrzych 2006, ss. 211-221.
 5. R.S. Kaplan, D.P. Norton: The Balanced Score-card: Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 6. R.S. Kaplan, D.P. Norton: Using the balanced scorecard as a strategic management system, Harvard Business Review (1996) January-February, ss. 75-85.
 7. G. Larsson: Land Readjustment: a Mo dern Approach to Urbanization, Aldershot, Brook-field, USA, Avebury 1993.
 8. Manual on Project Cycle Management, integrated approach and logical framework. Commission of the European Communities. Evaluation Unit Methods and Instruments for Project Cycle Management nr 1, Brussels 1993.
 9. K. Ortengrena: Summary of the theory behind the LFA method; Sida January 2004, Stockholm.
 10. B. Solomon, J. Jobs: Land and Urban Development: The Economic Success of Small Manufacturers in East Delhi, India, Cambridge 1991, MA, Lincoln Institute of Land Policy.
 11. F. Spreckley: A Project Cycle Management and Logical Framework Toolkit - A practical guide for Equal Development Partnerships, GB EQUAL SUPPORT UNIT, Birmingham 2005.
 12. Strategia rozwoju powiatu olawskiego na lata 2006-2015. Biuletyn Informacji Publicznej 2006; www.powiatolawa.finn.pl/res/serwisy/bip-olawa/komu-nikaty/_005_002_002_005_008_72572.pdf.
 13. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, wyd. 5, Wrocław 1998.
 14. http://www.mos.gov.pl/lmaterialy_informacyjne/ rapor-ty_opracowania/polityka_ekologiczna_2003_2006.pdf.
 15. http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowlmage.aspx?item_id = 10024.
 16. http://www.nsrr.gov.pl/NSRR + 20072013.
 17. http://www.umwd.pl/?strona = RPO_prace.
 18. http://www.umwd.pl/7strona = SRWD_prace.
 19. http://www.umwd.pl/?strona = DSI_TOC.
 20. http://www.umwd.pl/?strona=dops.
 21. http://www.zefe.org/dokumenty/NarodowaStrategia-OchronySrodowiska.htm.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu