BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela
Title
Wykorzystanie analizy przepływów pieniężnych w procesie decyzyjnym małego przedsiębiorstwa
Cash flow use in small company decision making processes
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 47-52
Keyword
Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów pieniężnych, Proces decyzyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cash flows, Cash-flow statement, Decision proces, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawione ogólne zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych wskazują na ich szczególne znaczenie w praktyce małych przedsiębiorstw. Wymaga to jednak dostosowania systemu ewidencji do potrzeb sporządzania rachunku cash-flow, co może przyczynić się do nowego spojrzenia na problemy wynikające ze specyfiki „bycia” mała firmą. Specyfika gospodarcza przedsiębiorstwa powinna wskazać, na który element przepływów pieniężnych wymaga szczególnej obserwacji i kontroli. Obserwacja związków między zyskiem memoriałowym a poziomem dysponowanych środków pieniężnych pozwala na prognozowanie, systematyczny nadzór i bieżącą weryfikację przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (często w krótkich okresach), co jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania finansami i zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Cash flow is an important instrument of finance management in a small company, especially useful in financial liquidity management. Ex-post, it provides data indicating the sources of cash inflows, outflows and capabilities of generating operating cash flow. Ex-ante, it enables planning future cash inflows and outflows ensuring correct cash management in a company. The article presents the ways and means to use cash flow information in the main decision areas of a small company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Strategie finansowe przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych, G. Łukasik (red.), Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 76.
  2. Waśniewski T., W. Skoczylas, cash-flow w przedsiębiorstwie, ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1997, s. 7-19.
  3. Współczesna analiza finansowa, B. Micherda (red.), Zakamycze, Kraków 2004, s. 274.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu