BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bywalec Grzegorz
Title
Problemy pomiaru decentralizacji finansów publicznych
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 12, s. 32-40, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Decentralizacja, Metodologia finansów, Finanse publiczne
Decentralization, Methodology of finance, Public finance
Note
Zawiera tabelę: [1] Podział kompetencji administracyjnych według kompetencji władzy jako podstawa oceny stopnia decentralizacji państwa (ujęcie przykładowe)
Abstract
W niniejszym artykule podjęto próbę uporządkowania systemu pomiaru jednego z najważniejszych elementów decentralizacji, tj. decentralizacji finansów publicznych. Zaproponowano pewien kanon wskaźników oraz procedur, które umożliwiłyby kompleksową analizę oraz ocenę tego procesu. Przedstawiono rodzaje i poziomy decentralizacji finansów publicznych. Opisano metodykę pomiaru i wskaźniki decentralizacji finansów publicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Borodo: Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 2. G. Bywalec: Determinanty decentralizacji finansów publicznych Indii, rozprawa doktorska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 3. A. Drwilło, J. Gliniecka: Finanse gmin, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 4. R.D. Ebel, S. Yilmaz: On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization, Policy Research Working Paper 2809, The World Bank, Washington 2002.
 5. P.M. Gaudemet, J. Molinier: Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2002.
 6. B. Guziejewska: Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD, „Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 7. E. Kornberger-Sokolowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 8. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 9. M. Krzysztofiak, D. Urbanek: Metody statystyczne, PWN, Warszawa 1981.
 10. S. Nowak: Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
 11. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. L. Patrzałek: Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 13. I. Pietrzyk: Dylematy decentralizacji w świetle teorii publicznej gospodarki lokalnej, (w:) Problemy gospodarki regionalnej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 14. K. Piotrowska-Marczak: Finanse lokalne w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. J.C.N. Raadschelders: Centralizacja i decentralizacja: dychotomia i kontinuum, „Samorząd Terytorialny" 1994, nr 6.
 16. M.G. Rao: Fiscal Decentralization in Indian Federalism, Institute for Social and Economic Change, Bangalore 2000.
 17. J. Rutkowski: Rozwój gospodarczy i poziom życia, GUS, Warszawa 1984.
 18. Cz. Rudzka-Lorentz: System finansowy jednostek samorządu terytorialnego, (w:) System finansowy w Polsce, redaktorzy naukowi B. Pietrzak, Z. Polański. B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 19. K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe - Seria specjalna: Monografie nr 138, Kraków 1999.
 20. A. Wojtyna: Decentralizacja finansów publicznych, „Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu