BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najlepszy Eugeniusz, Śliwiński Paweł
Title
Problemy z obliczeniem kosztu pozyskania kapitału w przypadku publicznej oferty akcji firmy z sektora MSP
The problems concerning the computation of the coast of capital gained in the case of the initial offers of companies from SMS sector
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 52-56
Keyword
Szacowanie kosztów, Rachunek kosztów, Koszty, Wycena aktywów kapitałowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Costs estimation, Cost accounting, Costs, Capital asset valuation, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przypadku małych firm kalkulacja kosztu kapitału pozyskanego na rynku finansowym nie zawsze musi sprowadzać się do koncepcji oszacowania oczekiwanej stopy zwrotu dla inwestora. W zależności od przyjętych strategii finansowania zastosować można różne metody liczenia kosztów kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania. Sposób szacowania kosztów kapitału powinien być odpowiednio dostosowany do specyficznych warunków wynikających ze stanu rynku finansowego i potrzeb związanych z podejmowaniem najbardziej trafnych decyzji finansowych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to point out the difficulties in calculating the cost of capital gained during the initial public offer of a small-medium firm. The classical methods of calculation lack unmeasured advantages and disadvantages of initial public offer (IPO) and they assume correlation between cost of capital and expected rate of return on investment what in the case of some firms could not always be true. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu