BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chełpa Stanisław
Title
Pomiar nieinwazyjny - metody i wiarygodność osiąganych wyników
Non-Reactive Measures: Methods and Credibility of the Results.
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (4), 2006, nr 1114, s. 23-29, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Metody badawcze w zarządzaniu : aspekt teoretyczny i praktyczny
Keyword
Metody badawcze, Proces badawczy, Metody pomiarowe, Badanie zjawisk ekonomicznych
Research methods, Research process, Measuring methods, Economic phenomenon research
Note
summ.
Abstract
Wskazano możliwości zastosowania w praktyce badawczej pomiaru nieinwazyjnego. Polega on na ograniczeniu ingerencji badacza w diagnozowane zjawisko oraz ukryciu faktu badania przed osobami będącymi obiektami badań. Omówiono metody pomiaru nieinwazyjnego, a także wiarygodność wyników takiego pomiaru.

The article presents six fundamental methods employed in non-reactive measuring of organizational phenomena and processes. Non-reactive measurement methods require that a researcher refrains from interfering with an object which undergoes research, also persons scrutinized are not aware of being subject to research. It has also been remarked that the credibility of research conducted in accordance with this approach greatly depends on experience and skills of a researcher and on utilizing methodological triangulation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abler R.M., Sedlacek W.E., Nonreactive Measures in Student Affairs Research, materiał niepublikowany, 1986.
 2. Bugni V., Smith R., Combining Architecture and Sociological Research, materiał niepublikowany, 2002.
 3. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 4. Gray D.E., Doing Research in the Real World, Sage Publications, London 2004.
 5. Hammersley M, Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 6. Jick T.D., Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action, "Administrative Science Quarterly" 1979, 4.
 7. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Milligan A., Unobtrusive Measures - New Survey Technology, materiał niepublikowany, 2003.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 11. Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S., Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 12. Summerhill W.R., Taylor C.L., Observation, Records and Traces as Alternatives to Direct Questionin in Collecting Evaluation Data, http://edis.ifas.ufl.edu.htm, 22.02.2005.
 13. Webb E.J., Campbell D.T., Schwartz R.D., Sechrest L., Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Science, Rand McNally College Publishing Co., Chicago 1966.
 14. Webb E., Weick K.E., Unobtrusive Measures in Organizational Theory: A Reminder, "Administrative Science Quarterly" 1979, 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu