BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluskota Przemysław
Title
Rola funduszy seed-capital w finansowaniu przedsiębiorstw
Role of seed capital funds in the enterprises' financing process
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 67-71, pzypisy
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza, Kapitał własny, Venture capital
Financing enterprises, Business activity, Ownership capital, Venture capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono próbę określenia roli funduszy seed capital na rynku finansowym oraz w finansowaniu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych. Szczególną uwagę zwrócono na fundusze finansujące początkowe etapy prowadzenia działalności gospodarczej, do których zalicza się fundusze seed capital.

The author describes the financial system that supports development of enterprises, especially microfirms and smali business. One of the options is aid offered to entrepreneurs through seed capital funds. Seed capital funds arę venture capital funds (VC) financing first stages of business activity, i.e. transformation of an idea into practice, preparation of the product and putting it on the market. Although there arę over 30 private equity funds and yenture capital funds, they do not show much interest in financing of embryonic and start stages of business activity. As it results from figures prepared by the Polish Capital lnvestors Association, just a smali part of VC fund investments is granted to the smallest firms. Establishment and development of embryonic funds will become a significant element of support provided to the smallest innovative firms, thus supplementing the existing market of guarantee and credit services. However, one of the necessary conditions of develop- ment of those funds is to provide them with capital support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Bartkowiak, Przedsiębiorczość i innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim – możliwości finansowania, [w:] Rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013. Inwestycje i kapitał, VII Ogólnopolska Konferencja MBA US Region 2006, Szczecin 2006, s. 192.
 2. EVCA- European Private Equity & Venture Capital Association - europejskie stowarzyszenie funduszy private equity i venture capital.
 3. J. Grzywacz, A. Okońska, Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 69.
 4. K. Kowalczuk, Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą, Gazeta Prawna, 17 października 2006, nr 1820, s.
 5. l. Morawski, U. Zaleska, Państwo nie wspiera małych, innowacyjnych firm, Rzeczpospolita, 22 listopada 2006, nr 272, s. B1
 6. . M. Samcik, Fundusze pomogą rosnąć małym firmom. Gazeta Wyborcza, 25 września 2005, nr 224, s. 30.
 7. J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 17.
 8. K. Żelazek, Niedługo początkującym powinno być łatwiej, Rzeczpospolita - Dobra Firma, 1 grudnia 2006, nr 280, s. 5.
 9. http://www.marr.pl/pl/oferta_finansowa/inwestycje__kapitalowe.
 10. www.funduszeonline.pl.
 11. www.parp.gov.pl.
 12. www.psik.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu