BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy
Title
Rola środowiska akademickiego we wspieraniu rozwoju małych przedsiębiorstw w Łodzi i regionie łódzkim
Role of academic community in the support of the development of SME's in Lodz and the Lodz Region
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 72-75, pzypisy
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Nauka, Rynek usług szkoleniowych
Higher education, Science, Training services market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia zarys podstawowych problemów związanych z dotychczasową ofertą szkół wyższych, ich współpracą z praktyką gospodarczą i pierwsze propozycje zmian w tym zakresie. Zaprezentowano analizę dotychczasowych działań przekształcających ofertę dydaktyczną i badawczą wyższych uczelni Łodzi i regionu.

The article presents an evaluation of current state of development and offer of the academic schools in Lodz and its region, concentrating on strong and weak aspects of their current activities. Afterwards, have been shown same changes of didactic and research offer of academic schools for small enterprises. At last, propositions with at view to ensuring effective support for small businesses working in Lodz and its region are formulated, as well for those who launch as those who succeeded and have to direct their further growth in well-considered way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu