BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa
Title
Perspektywy rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w krajach UE (wyniki badań wstępnych)
Prospects for development of polish family microenterprises in EU countries (results of preliminary research)
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 81-86, pzypisy
Keyword
Emigracja, Praca za granicą, Mikroprzedsiębiorstwo
Emigration, Work abroad, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule postawiono sobie za cel rozpoznanie i przedstawienie sytuacji Polaków na emigracji w latach 2006-2008. W szczególności uwzględniono: perspektywy powstawania mikroprzedsiębiorstw z własnością Polaków w kraju pobytu oraz perspektywy zakładania mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Przeanalizowano karierę zawodową w krajach pobytu, a także zdobyte umiejętności i kompetencje.

The present operations and prospects for development of Polish microenterprises in the EL) countries are inextricably connected with Polish emigration of recent years. People who left their families, friends and acquaintances, often showed unusual courage and determination to reach their goals such as improving the conditions of life, developing career, gaining financial independence. The research done by the author between 2006 and 2008 is expected to verity - by means of panel discussions - to what extend the hopes and aspirations of Poles revealed by preliminary research have been fulfilled. In the years to carne the author will follow the progress and barriers in the development of microenterprises in the countries were Poles emigrated in the first decade of XXI century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Raport ECAS, www.ECAS.eu.
  2. www.gus.pl.
  3. www.praca.gazeta.pl 31.10.2006.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu