BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław
Title
Przeżywalność polskich mikroprzedsiębiorstw w pierwszych latach działalności
The survival of polish microenterprises n the first years of their operations
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 86-90, pzypisy
Keyword
Analiza stanu przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo
Analysis of enterprise condition, Companies development factors, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę analizy oceniającej stopień przeżywalności mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności. Analizę strukturalną, uwzględniającą wybrane cechy, przedstawiono na zbiorowości podmiotów, które podjęły działalność gospodarczą w latach 2001 i 2002 oraz kontynuowały ją po trzech latach. Zaprezentowano wybrane uwarunkowania przeżywalności mikroprzedsiębiorstw w pierwszych latach ich działalności.

For many companies - particularly for microenterprises the first period of their business operations has been very difficult. The objective of this paper is to point out factors influencing the capacity for survival of the companies employing up to 9 employees which have started their operations in the period 2001-2002 and have survived in the market for 3 years. The relevant data compiled by Central Statistical Office have been taken into consideration. In this context the characteristics of the enterprises' were identified the factors instrumental for a market success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (dane za 1999 i 2004), GUS, Warszawa 2000, 2005.
  2. Sektor MSP w Polsce, www.parp.gov.pl.
  3. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2003, GUS, Warszawa 2005.
  4. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowa polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2004, GUS, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu