BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarz Anna
Title
E-rekrutacja jako innowacyjna forma poszukiwania pracowników do mikroprzedsiębiorstw turystycznych
E-recruitment as an innovative search form for new staff in tourist micro enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 90-94, pzypisy
Keyword
e-rekrutacja, Rekrutacja pracowników, Przedsiębiorstwo turystyczne
e-recruitment, Employee recruitment, Tourist enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Za pośrednictwem Internetu mikroprzedsiębiorstwa turystyczne mogą docierać z ofertą zatrudnienia do potencjalnych kandydatów na rynku pracy. W artykule zaprezentowano istotę i zalety stosowania e-rekrutacji przez mikroprzedsiębiorstwa turystyczne. Wśród zalet wymieniono między innymi: szybkość, efektywność i mniejsze koszty.

One of the most important stages of personnel management in tourist company is recruitment. Correctly undertaken recruitment enables to select best candidates from company's point of view and from this group to choose people with best intellectual and emotional skills. E-recruitment (which means the process of finding possible candidates via internet) is very advantageous, i.e. is fast, and cost-effective, and therefore should be practiced more often in small and micro enterprises, also in tourist sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002, s. 237.
  2. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, A. Rapacz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 29.
  3. Raport „Rynek biur podróży w Polsce", Instytut Turystyki, Warszawa 2006, s. 19.
  4. Raport SMG/KRC, listopad 2005-styczeń2006,za: http://www.internetstandard.pl/.
  5. Raport z badania NetTrack, realizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC w okresie listopad 2005-styczeń 2006, za: http://www.internetstandard.pl/news/.
  6. http://www.intur.com.pl/zatrudni.htm.
  7. http://www.pracuj.egospodarka.pl/.
  8. http://www.pracuj.pl/MojPracuj.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu