BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Sławomir
Title
Transfer własności małych i średnich firm w Unii Europejskiej i w Polsce
Transfer of the ownership of SME's in Poland and in the European Union
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 94-98, pzypisy
Keyword
Transfer przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przeniesienie praw własności
Company transfer, Small business, Transfer of ownership
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono skalę i znaczenie ekonomiczne zagadnienia transferu własności małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Opisano programy unijne w tym zakresie i zanalizowano stopień wdrożenia w naszym kraju instrumentów wspierających przekazywanie sukcesorom małych i średnich podmiotów gospodarczych.

The article presents the scope and significance of the problem of transfer the ownership of smali and medium sized enterprises in UE and Poland. It also describes the programs of UE, concerning the inter-generational transfer of companies and analyze the degree of implementation the recommendation of the Commission of European Communities, regarding such transfers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Bukart, F. Panunzi, A. Shieifer, Family Firms, Journal of Finance2003, No. 58, s. 2167-2202.
  2. S. Claessens, S. Djankov, L. Lang, The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations, Journal of Financial Economics 2000, No.58, s. 81-112.
  3. Komisja Europejska, Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów w dziedzinie przenoszenia własności małych i średnich przedsiębiorstw, maj 2002 r.
  4. Komisja Europejska (2003), Helping the transfer of business. A good practice guide of measures for supporting the transfer of business to new ownership, Luksemburg 2003.
  5. Komisja Europejska (2003), Transfer of business – continuity through a new beginning. Final report of the MAP Project, Bruksela, sierpień 2003.
  6. Komisja Europejska (2006), Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przenoszenie własności przedsiębiorstw — ciągłość poprzez nowy początek, COM (2006) 117, 14 marca 2006 r.
  7. R. Laporta, F. Lopez de Silanes, A. Shieifer, Corporate Finance aroundthe World, Journal of Finance 1999, No. 54, s. 471-515.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu