BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszańska Anna
Title
Zmienność cen na rynkach skupu żywca wieprzowego w wybranych krajach po ich akcesji do UE
Volatility of Prices on Pigs for Slaughter Market in Selected Countries after Accesion to EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 348-352, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Ceny produktów rolnych, Produkcja rolna, Mięso wieprzowe
Agriculture, Agricultural prices, Agricultural production, Pork meat
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzono analizę skali i przebiegu zmienności cen skupu żywca wieprzowego w Polsce w porównaniu do średnich ich wartości w Unii, a w szczególności w stosunku do wybranych czterech krajów przyjętych do UE w 2004 r. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że procesy dostosowawcze po akcesji do UE przechodzą w Polsce najtrudniej, a rynek żywca wieprzowego jest najbardziej rozregulowany. (skróc. oryg. streszzcz.)

The aim of the paper is analysis of scale and course of volatility of pigs for slaughter prices in Poland in comparison to its average values in EU, in particularly in four countries that joined EU in 2004. In many weeks of the analyzed period (especially in 2006 and 2007) prices in Poland were one of the lowest in EU. Pigs for slaughter prices in Poland were (in comparison to average prices in EU and analyzed countries) the most volatile during the course of the year. On the basis of the calculations that were made it can be stated that the process of accommodation in Poland after joining UE is undergoing with the most difficulties and the pigs for slaughter market is the most destabilized one. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ekspansja gigantów. 2007: Tygodnik Nasza Polska, nr 6 [www.medianet.pl/0706mihi.php z dnia 22.02.2007].
  2. http://www.europa.eu.int/comni/agriculture/markets/pigs/porcs.xls
  3. Kobielska Z. 2006: Bariery kontraktacji. Agro Trendy, nr 3, s.8-11.
  4. Olszańska A. 2003: Wahania wielkości skupu żywca wieprzowego na przestrzeni roku - skala zjawiska i tendencje zmian w latach 1991-2001. PN AE, Wrocław, nr 1005, 89-98.
  5. Luszniewicz A. 1987: Statystyka ogólna. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu