BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orlewski Marcin
Title
Podatkowe udogodnienia w przekazywaniu gospodarstw rolnych
Tax Facilities of Agrarian Real Estate Transfer
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 353-358, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne
Agriculture, Agricultural tax, Arable farm, Individual arable farms
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono niektóre rozwiązania podatkowe, ułatwiające przenoszenie własności nieruchomości tworzących gospodarstwa rolne. Wśród tych instrumentów podstawowe znaczenie mają zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych i w podatku od spadków i darowizn. Nie bez znaczenia są również ulgi i zwolnienia w podatku rolnym. (skróc. oryg. streszcz.)

The paper present some of the tax regulations which make easy the transfer of real estate of farms. Among these tools the main significance have tax exemptions of civil-legal act tax and gift and inheritance tax. Ah significance have tax relieves and tax exemptions of land tax. Indicated regulations could help in a process of the acceleration of the generations exchange and the improvement of farms area structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dmowski S., Rudnicki S. 2002: Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, Część ogólna. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
  2. Etel L. 2004: Biblioteka podatkowa, t. IV. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
  3. Gniewek E. (red). 2004: Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1-534. Ministerstwo Finansów, Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru, Warszawa, pismo z dnia 21.12.2004 r., znak LK-1291/LM/ JB/2004.
  4. Orlewski M. 2005: Regulacje prawne w zakresie przyspieszenia przemiany pokoleń oraz poprawy struktury agrarnej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, T. VII, zeszyt 4, Warszawa-Poznań.
  5. Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie. 2004: Informacja w trybie art. 14a ustawy z 29.08.1997 - Ordynacji j podatkowa, znak PM/080-370/04.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu