BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakulska Teresa, Poniatowska-Jaksch Małgorzata
Title
Globalne pozyskiwanie zasobów - zarys problemu
Global Resourcing
Source
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 1-2, s. 17-35, rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Offshoring, Globalizacja, Outsourcing, Liberalizm społeczno-ekonomiczny
Offshoring, Globalization, Outsourcing, Social and economic liberalism
Note
summ.
Abstract
Autorki przypominają, że z globalizacją i globalnym pozyskiwaniem zasobów wiążą się określone korzyści społeczno-gospodarcze. Wraz z napływem kapitału niejednokrotnie zwiększa się dostępność do różnego typu dóbr i usług w krajach goszczących poprawiając w ten sposób warunki życia ludności. Globalnemu pozyskiwaniu zasobów towarzyszy międzynarodowy przepływ idei i wiedzy, a także nie tylko negatywne, ale też pozytywne zmiany w kulturze, w wartościach społecznych i środowisku. Te powiązania są zdaniem autorek łatwe do uchwycenia, gdy przedsiębiorstwo prowadzi swą działalność w warunkach pełnej „jawności" społecznej. Jednakże wdrożeniu zasad społecznej odpowiedzialności nie zawsze towarzyszy taka „jawność" działalności przedsiębiorstwa z jaką łączyli nadzieję zwolennicy tej koncepcji.

The information technology revolution of the past decade and the progressive liberalization of the world’s economies have boosted the importance of global resourcing among enterprises. Many businesses have begun to reevaluate the role of individual resources and factors of production. Large transnational corporations are leading the way in this process. In international economic literature, global resourcing is usually defined in terms of outsourcing and offshoring. In Poland, no research has been made in this area so far. Pakulska and Poniatowska-Jaksch set out to identify the causes of global resourcing and limitations to the process. Their aim is to stimulate greater interest in these problems among Polish researchers. Global resourcing seems to be especially important in an era of intensifying institutionalism and growing challenges faced by enterprises. Nowadays businesses are expected to pay more attention to various social and environmental problems. This trend leads to new forms of global resourcing and is changing its intensity. The regional arrangement of “winners” and “losers” is changing in both micro- and macroeconomic terms. However, this process is difficult to measure due to a proliferation of international non-equity ties. Consequently, it is necessary to work out new methods to examine the socioeconomic implications of global resourcing, the authors say. Priorities include research into the geographic distribution of non-equity ties. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bakan J., [2006], Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd. Lepszy Świat, Warszawa.
 2. Bossak J.W., Bieńkowski W., [2004], Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa. Wyzwania dla Polski na progu XXI w., SGH, Warszawa.
 3. Buckley P J., Ghauri P.N., [2004], Globalisation, economic geography and strategy of multinational enterprises, "Journal of International Business Studies" 35(2).
 4. Czaja St., Becla A., [2007], Ekologiczne podstawy gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Drucker P.F., [2001], Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 6. Dunning J.H., [2006], Towards a new paradigm of development: Implications for determinants of international business, "Transnational Corporations", Vol. 15, No. 1.
 7. Farrell D., Laboissiere M., Pascal R., de Segundo Ch., Rosenfeld J., Stürze S., Umezawa E, [2005], The Emerging Global Labour Market: Part III - How Supply and Demand for Offshore Talent Meet, McKinsey Global Institiute - http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/emerginggloballabormarket/part3/MGI_supplyanddemand_fullreport.pdf.
 8. Friedman M., [September 13 1970], The Social Responsibility of Business Is To Increase its Profits, "The New York Times Magazine".
 9. Giersch H., [1995] Wirtschaftsmoral als Standortfaktor, Lectiones Jenenes Jena, Max Planeck-Institute.
 10. Haliżak E., [2004], Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 11. Hamalainen T.J., [2003], National Competitiveness and Economic Growth. The Changing Determinants of Economic Performance in The World Economy, New Horizons in Institutional and Evolutiory Economics, Cheltenham UK, Northamton MA USA.
 12. Ketels Ch., [2005], Location, location, location, http://www.globalagendamagazine.com/2005/christianketel.asp
 13. Klein N., [2004], No Logo, Świat Literacki, Izabelin.
 14. Kuciński K., [1999], Gospodarka współczesnego świata, Wielka Encyklopedia Geografii, tom XVI, Wydawnictwo "Kurpisz", Poznań.
 15. North D.C., [2003], Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego, [w:] Globalizacja, transformacja i wzrost, (red.) G. Kołodko, Computerland, Warszawa.
 16. Oręziak L., [2004], Globalizacja rynków finansowych, [w:] Globalizacja od A do Z, (red.) E. Czarny, NBP, Warszawa.
 17. Rajan R., [2005], Has financial development made the world riskier?, Working paper 11728, NBER.
 18. Rondinelli D.A., [2004], Assessing government Policy for business competitiveness, [w:] Emerging Market Economies: An Institutional Approach, Chapel Hill, University of North Karolina.
 19. Rybak M., [2004], Etyka menedżerska - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Rybiński K., [2004], Globalizacja a rynki finansowe, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/rybinski_200406.pdf.
 21. Slywotzky A.J., [1996], Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Havard Business School Press, Boston.
 22. Stiglitz J., [2006], Making globalization work, Allen Lane an imprint of Pengiun Books, London.
 23. Szymański W., [2007], Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Seria Wyd. Przedsiębiorstwo Współczesne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa.
 24. The Emerging Global Labour Market: Part III - How Supply and Demand for Offshore Talent Meet, [2005], McKinsey Global Institiute, http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/emerginggloballabormarket/part3/MGI_supplyanddemand_fullreport.pdf.
 25. Yoigt S., Kiwit D., [1998], The role of and evolution of beliefs, habits, moral norms and institutions, [w:] Merits and Limits of Markets, (red.), H. Giersch, Springer-Yerlag, Berlin and New York.
 26. Wielgosz R, [2004], Opium globalizacji, Wydawnictwo akademickie, Dialog, Warszawa.
 27. WIR, [2004], World Investment Report 2004. The Shift Toward Services, United Nations, New York and Geneva.
 28. WIR, [2006], World Investment Report 2006. FDI From Developing and Transition Economies: Implications for Development, United Nations, New York and Geneva.
 29. Yip G.S., [2004], Strategia globalna, (przek.) K. Bolesta-Kukułka PWE, Warszawa.
 30. Zorska A., [2002], Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu