BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otoliński Eugeniusz
Title
Przemiany w strukturze agrarnej w Polsce południowej w latach 1996-2005
Transformations in Agrarian Structure in Southern Poland in 1996-2005
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 368-372, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura agrarna, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne
Agriculture, Agrarian structure, Arable farm, Individual arable farms
Note
summ.
Abstract
Ukazano i przeanalizowano przemiany w strukturze agrarnej (gospodarstw i użytkowanej przez nie ziemi) w latach 1996-2995 w Polsce południowej, obejmującej 3 województwa: podkarpackie, małopolskie i śląskie. Odznaczają się one najmniejszym w Polsce rozmiarem gospodarstw i największą szachownicą gruntów. (oryg. streszcz.)

Transformations in agrarian structure happening in 1996-2005 in three provinces of southern Poland: podkarpackie, małopolskie and śląskie, characterized by the smallest in Poland average farm area and greatest field patchwork, were presented against the background of the data for the -whole Poland. It was found that slow polarization processes are taking place there involving slight increase in the share of the smallest and the largest farms. Correspondingly to these changes also land use structure is changing and the highest proportion falls to medium seized farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gorzelak E. 2006: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych 2005/2006. Biuletyn Informacyjny nr 3, Agencja Rynku Rolnego.
  2. Jóźwiak W. 2006: Rolnicy wykorzystują szansę. Nowe Życie Gospodarcze, maj.
  3. Musiał W. 1998: Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Z. 246. Rozprawy.
  4. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. KiW, Warszawa.
  5. Powszechny Spis Rolny. 2003: Przemiany agrarne. GUS, Warszawa, Olsztyn.
  6. Charakterystyka Gospodarstw Rolnych. 2005: GUS. Informacje i analizy statystyczne. Warszawa.
  7. Powszechny Spis Rolny. 2003: Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. Woj. Podkarpackie. Rzeszów. Woj. małopolskie - Kraków. Woj. śląskie - Katowice.
  8. Powszechny Spis Rolny. 2003:. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Woj. podkarpackie - Rzeszów. Woj. małopolskie - Kraków. Woj śląskie - Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu