BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parlińska Agnieszka
Title
Modele ubezpieczeń społecznych rolników w krajach Unii Europejskiej
Farmers' Social Insurances' Models in the European Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 373-377, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia społeczne
Agriculture, Agriculture insurance, Social insurance
Note
summ.
Country
Europa, Francja, Niemcy, Finlandia
Europe, France, Germany, Finland
Abstract
Porównano systemy ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej. Omówiono modele ubezpieczeń społecznych Francji, Austrii, Niemiec i Finlandii.

Due lo the leak and expenses Polish system of farmers ' social insurance is the object of many years ' criticisms. The over charges of the State budget with necessity of funding these insurances extorts changes in the whole system. It is important to recognize applied in different European Union ' countries systems of farmers ' social insurance. During last half-century in Europe was developed three models of farmers ' insurances: social democratic, conservative, and liberal. Now days was observed that liberal model is more and more popular. In the pepper the chosen European Union ' countries ' systems of farmers ' social insurance of were compared. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Johanem G. 1999: Sécurité sociale. Francuski publiczny system ubezpieczeń społecznych. Porażki i wyzwania. AE w Katowicach.
  2. Pątkowski K. 2000: SVB - Zakład Ubezpieczenia Społecznego rolników austriackich. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia nr 7., KRUS, Warszawa, 158-171.
  3. Pątkowski K. 1999: Zarys niemieckiego systemu ubezpieczeń i osłon socjalnych w rolnictwie. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 4 r., KRUS, Warszawa, 126-146.
  4. Podstawka M. 1998: Rolnicze ubezpieczenia społeczne w Polsce oraz propozycje ich zmian. SGGW, Warszawa.
  5. Roczniki Statystyczny. 2002: GUS, Warszawa.
  6. Tryfan B. 2005: Ubezpieczenia społeczne rolników francuskich wobec nowych wyzwań procesów demograficznych. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 2, KRUS, Warszawa, 97-115.
  7. Tryfan B. 2004: Dylematy zabezpieczenia rolników na świecie. IRWiR PAN , Warszawa.
  8. Tryfan B. 2000: Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, FAPA, Warszawa.
  9. Tryfan B. 2004b: Ochrona zdrowia rolników w Europie. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 3/4, KRUS, Warszawa, 121-139.
  10. Strzelecka J. 2004: Ubezpieczenia emerytalne rolników w wybranych krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. Wydział Studiów Budżetowych nr 1031.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu