BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman
Title
Zróżnicowanie regionalne aktywności gospodarstw rolnych w Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2006
Regional Differences in the Activity of Polish Farms in the Acquisition of European Union Funds in 2004-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 416-421, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura przestrzenna rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Modernizacja obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Spatial structure of agriculture, Arable farm, Rural Development Plan, Modernisation of the rural area, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano zróżnicowanie regionalne aktywności gospodarstw rolniczych w zakresie pozyskiwania funduszy UE. Badaniami objęto poziom i strukturę absorpcji oraz ocenę tego procesu w odniesieniu do poszczególnych działań, jak i wpływu na przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polskiego. (oryg. streszcz.)

The paper analyses regional differences in the activity of farms in the acquisition of EU funds. The research covered the level and structure of selected measures of the Rural Development Plan and the Sectoral Operational Programme "Restructuring and Modernisation of Food Sector and Rural Development". An assessment of this process was made with reference to both, individual measures and their effect on the transformation of the spatial structure of Polish agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biegajlo W. 1973: Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego. Prace Geograficzne, nr 101, Warszawa, 71-77.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych 2005. 2006: GUS, Warszawa.
  3. Głębocki B. 2005: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki. Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 10-11.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2004: MRiRW, Warszawa.
  5. Rudnicki R. 2004: Renty strukturalne jako nowy instrument kształtowania struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. [W:] Parysek J. (red.) Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 275-288.
  6. Sektorowy Program Operacyjny, Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu