BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Adam
Title
Rolnictwo na Słowacji po transformacji systemowej
Slovak Agriculture after Transformation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 427-432, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Ocena procesu transformacji, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Agriculture, Agricultural restructuring, Evaluation of the transformation process, Systemic transformation
Note
summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
Omówiono podstawy metodologii transformacji oraz dokonano przeglądu efektów przekształceń systemowych w rolnictwie na Słowacji.

Structural changes in Slovak agriculture have it specific way because the former socialist cooperatives and stale-owned companies have been transformed into private business companies and co-partner cooperatives. These lead to decrease of the share of cooperatives, and to increase the number of business companies. Private farms use only about 15,9% of agricultural land. But we must state that about 76% of the land in Slovak republic is private owned and they are rented to the private farmers, cooperatives, business companies and other corporate organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L 1997: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa, s. 179.
 2. Dąbrowski M. 1991 : Od gospodarki planowej do gospodarki planowanej - tempo i etapy transformacji systemowej. Ekonomista, nr 4-6.
 3. http://www.land.gov.sk/english/index.php7start z dnia 20.03.2007 r.
 4. Jarosz M., Kozarzewski P. 2002: Sukcesy i klęski prywatyzacji w krajach postkomunistycznych. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 19.
 5. Łukawer E. 1997: Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa, s. 71-72.
 6. Mieszczankowski M. 1989: Zarys programu alternatywnego na lata 1989-1992. Życie Gospodarce, nr 31.
 7. Piotr W. 2001: Własność prywatna a publiczna. Refleksje historiograficzne. [W:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, (red.) W. Jarmolowicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 31.
 8. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic. 2006: Bratislava, December, s. 20.
 9. Rural Development Plan 2004-2006 Slovak Republic. 2004: Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, July, s. 25.
 10. Surdykowska S.T. 1996: Prywatyzacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 36-50.
 11. Twarowska M. 2001 : Teoretyczne i aplikacyjne aspekty polskiej transformacji ustrojowej. [W:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, (red.) W. Jarmolowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 12-15.
 12. Wilkin J. 1995: Jaki kapitalizm, jaka Polska Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 69-70, 85-87.
 13. Zadura A. 2005: Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 40.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu