BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Arkadiusz, Jankowiak Janusz, Bieńkowski Jerzy
Title
Środowiskowe i ekonomiczne skutki prowadzenia przez gospodarstwa towarowej lub nietowarowej produkcji rolniczej w Wielkopolsce
Environmental and Economic Results of Market or Non-Market Farm Management in Wielkopolska
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 433-438, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Rynki towarowe
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Commodity markets
Note
summ.
Abstract
Omówiono badania , których celem było określenie skali rolnictwa towarowego oraz nietowarowego na terenie Wielkopolski oraz zbadanie cech specyficznych pod względem ekonomicznym i rodowiskowym gospodarstw różniących sie stopniem powiązań z rynkiem.

In Wielkopolska like in other parts of Poland exist both market and non-market farms. Apart from diversification as regards market, there is difference in production, economical situation and environmental impact in each group . It could be assumed, that in the nearest future there will be another evolution of market and non-market farms, especially in the context of using particular instruments of common agricultural policy. Subsistence and semi-subsistence farms due to running relatively extensive farming should be treated as active subjects implementing tasks of protection of agricultural environment, however, before all this policy should focus on economically strong market farms, because their impact is the most intensive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowski Z. 1983: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolniczych. PWRiL, Warszawa, 688.
  2. GUS. 2003: Powszechny Spis Rolny 2002. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
  3. Jankowiak J., Bieńkowski J., Sadowski A. 2006: Regionalne zróżnicowanie potencjału produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa na tle struktury agrarnej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. T l, Wrocław, 328-334.
  4. Kielczewski R. 2003: Przyszłość gospodarstw socjalnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. T V, Zeszyt 1. Warszawa - Poznań - Koszalin, 96-100.
  5. Michna W. 2005: Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 71 s.
  6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2006: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt W-07/XII/06. Warszawa, 130 str.
  7. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2006. Zróżnicowanie powiązań z rynkiem gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. T VIII, Zeszyt l, Warszawa - Poznań, 172-176.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu