BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławkowa Olena
Title
Efekty transformacji rolnictwa ukraińskiego
Effects of Transformation in Ukrainian Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 444-448, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Postęp technologiczny w rolnictwie, Restrukturyzacja rolnictwa, Struktura produkcji rolniczej
Agriculture, Agricultural production, Technological progress in agriculture, Agricultural restructuring, Agricultural production structure
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Przedstawiono obecne warunki i wyniki produkcji rolniczej na Ukrainie. Zmiany historyczne jakie nastąpiły na Ukrainie w ostatnim okresie zasadniczo zmieniły strukturę produkcji i producentów. Okres transformacji i przejście do planowanej gospodarki rynkowej następowały dużo wolniej i trudniej niż w innych krajach Europy wschodniej i centralnej, gdzie okres ten był stosunkowo krótki. (oryg. streszcz.)

During last historical period Ukrainian agriculture completely change the structure of production and producers. The market principles came on changing the planned economy, the transformation period was very hard and difficult, unlike other countries of Eastern and Central Europe where this period was rather short. Nowadays conditions and results of agricultural production in Ukraine are described at this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gałczyński S., Gejets V. M. and other. 2004: Strategy of social and economic development of Ukraine (2004-2015). The way of european integration. National Institute of Strategic Researches, Institute of Economic Forecasting; Ministry of Economic and European Integration of Ukraine. Kijów, VC Derzchomstat of Ukraine.
  2. Ministry of Labour and Social Policy of Ukraine. 2006: Wages in Ukraine, Report [http://www.mlsp.gov.ua].
  3. State Statistics Committee of Ukraine. 2005: Regional Human Development in Ukraine. Statistical Yearbook, Kyiv.
  4. State Statistics Committee of Ukraine. 2006: Statistical information on wages indices in % to the corresponding period of the previous year [www.ukrastat.gov.ua].
  5. Varnaliy Z. (red.). 2005: Regiony Ukrainy. Problem i priorytety socjalno-economiczego rozwoju. Monografia, Znannya Ukrainy, s. 498.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu