BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Napiecek Remigiusz
Title
Rachunkowość finansowa na tle rachunkowości zarządczej
Financial Accounting Against a Background of Management Accounting
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 173-180, bibliografia 5 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Ewidencja księgowa, Ustawa o rachunkowości
Financial accounting, Management accounting, Accounting records, Accounting Act
Abstract
W niniejszym artykule skupiono się na dwóch przesłankach stanowiących podstawę współzależności rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Pierwsza z ich odnosi się do technicznych aspektów dzisiejszej rachunkowości finansowej i ich wpływu na zakres, częstotliwość i przydatność informacji generowanych przez rachunkowość finansową. Druga przesłanka wskazuje na możliwość zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w świetle obowiązujących przepisów prawa bilansowego. Rozważania w ramach drugiej przesłanki ograniczono do wyceny wyrobów gotowych na podstawie zawartych w ustawie o rachunkowości definicji kosztu wytworzenia.

The paper presents the competition financial and management accounting in enterprises. The reliability of accounting goodwill is upgrade when the methods and tools of management accounting are used.(AK)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jaruga A.A., Rachunkowość zarządcza na świecie wczoraj - dziś - jutro, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", nr 1/99, Infor 1999.
  2. Thurow L., Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America", Nicholas Brealey Publishing, London 1993.
  3. Ustawa o rachunkowości, DzU nr 121 z późn. zm.
  4. Kaplan R.S., Cooper R.. Cost and Effect, HBSP, Boston 1998.
  5. Shank J., Govindarajan V., Vorsprung durch strategisches Kostenmanagement, 1995.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu