BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroka Wojciech
Title
Ocena potencjału produkcyjnego gospodarstw Małopolski - analiza modelowa
Assessment of Productive Potential of Farms in the Małopolska Region - Model Analysis
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 454-459, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Środowisko przyrodnicze, Topografia
Agriculture, Agricultural production, Arable farm, Natural environment, Topography
Note
summ.
Abstract
Podjęto problem zmienności poziomu produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach produkcji. W celu wykazania różnic w potencjale produkcyjnym modelowych gospodarstw rolnych prowadzących produkcję na zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych zastosowano rachunek nadwyżek bezpośrednich. (oryg. streszcz.)

Among many conditions influencing development of agriculture, natural conditions are still regarded as most important. This applies in the first place to soil and climatic conditions and topography. They affect both farms ' incomes (through production) and the structure of production. Research has confirmed that farm models constructed for individual problem areas reveal similar productive potential. Worse natural and economic conditions of farms in mountain areas do not directly influence economic results of these holdings because they are recompensed by various systems of production applied. However, economic results which model farms in mountain areas generate are visibly lower than results obtained by farms from outside problem areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Goraj L, Mańko S. 2004: System monitowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych. [W:] Rachunkowość rolnicza. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 9-94.
  2. Kwiecień W. 1968: Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1-226.
  3. Kutkowska B. 2006: Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów sudeckich. Ada Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVI/1, Kraków, 49-56.
  4. Manteuffel R. 1976: Wielkość gospodarstwa i przedsiębiorstwa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa l -260.
  5. Musiał W. 2006: Skala, natężenie i rezerwy chowu zwierząt trawożernych w piętrach hipsometrycznych Karpat Polskich. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVI/1, Kraków, 57-69.
  6. Poczta W., Kołodziejczak M. 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1-114.
  7. Witek T. i in. 1993: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy 1-245.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu