BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefko Olga
Title
Kredyt preferencyjny jako źródło finansowania zakupu ziemi na przykładzie woj. wielkopolskiego
Preference Credit as a Financial Source for Purchasing Ground on Wielkopolska District Basis
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 465-469, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Grunty rolne, Ceny ziemi, Kredyt rolny
Agriculture, Arable land, Land prices, Agricultural credit
Note
summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Omówiono i poddano analizie materiały pochodzące ze sprawozdań Działu Ekonomiki i Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Scharakteryzowano kredyt preferencyjny finansujący zakup ziemi oraz zmiany zainteresowania kredytami finansującymi taki zakup.

One of the task of preference credit for purchasing ground is creating big-area farms. Wielkopolska province is one of the main supplier of agricultural product. Though the interest in preference credit for purchasing ground was very high within other preference credits nonetheless the number of persons who were interested in any preference credit were low. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chmielewski R., Potrzebowski G. 1998: Jaka jest Wielkopolska. Nowe Życie Gospodarcze, 35.
  2. Sadowski A. 2003: Kredyt na utworzenie i urządzenie gospodarstwa rolnego w Wielkopolsce na tle kraju. Roczniki Naukowe SERiA,t 5, z. 1.
  3. Schemberg A. 1982: Prognoza zmian w strukturze ziemi do roku 2000.IER, Warszawa, 99.
  4. Stefko 0.2006: Przyczyny rezygnacji z finansowania inwestycji kapitałem obcym w gospodarstwach uprawiających warzywa polowe i szklarniowe w Wielkopolsce. Badania operacyjne i systemowe 2006, wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. AOW EXIT, Warszawa.
  5. Wielicki W., Szymańska M. 2005: Rynek ziemi rolniczej w Polsce. AR Poznań, s. 6.
  6. Wielicki W., Szymańska M. 1998: Analiza cen ziemi w wybranym rejonie rolniczym Wielkopolski. PTPN, t. 85.
  7. Woś A. 1996: Agrobiznes - mikroekonomika, t. 2. Warszawa.
  8. Wysocka E., Koziński J. 1998: Przesłanki regionalizacji. Roczniki Naukowe SERIA, t.1, z. 1.
  9. Zestawienie wniosków oraz opinii wydanych przez (ODR / RCDRRiOW) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na kredyty preferencyjne. WODR, Poznań 1999-2005.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu