BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulewski Piotr
Title
Cele rolników z rodzinnych gospodarstw towarowych
The Goals Of Farmers From Family Commercial Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 481-486, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Cele przedsiębiorstwa
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Family farm, Corporate objectives
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono cele rolników zidentyfikowane w grupie 100 rodzinnych gospodarstw towarowych. Badania przeprowadzono z użyciem metody rankingu parami. Analiza wykazała istnienie kilku podstawowych celów o kluczowym znaczeniu dla większości badanych rolników. Badania wykazały także zróżnicowanie motywów leżących u podstaw decyzji rolników w zależności od sytuacji gospodarstwa. (oryg. streszcz.)

The research is based on the survey conducted in a sample of 100 commercial farms. Defining the objectives was done with the method called pair ranking. This analysis has proved the existence of few basic goals that are of key importance for the majority of farmers interviewed. It has also shown the variety of reasons on which the farmers make their decisions according to the situation of the farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dalion G. 2005: Management experiences of part time farmer. Jurnal of Farm Management vol. 12, nr 4.
 2. Errington A., Gasson R. 1994: Farming system and the farm family business. [W:] Rural and farming system analysis. European Perspectives. CAB International.
 3. Errington A., Gasson R. 1993: The farm family business. CAB International.
 4. Fedyszak-Radziejowska B. 1993: Społeczno-kulturowe uwarunkowania oraz stan przedsiębiorczości w społecznościach wiejskich. [W:] Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań. IRWIR.
 5. Gils T. 1990: The fanner as manager. Wisdom from some I have known. University of Reading.
 6. Kowalski R. 1995: Promocja systemu integrowanej produkcji w Polsce. Materiały szkoleniowe. Metodyka doradztwa. FAPA, Warszawa.
 7. Majewski E., Ziętara V. 1997: System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych. KEiOGR, SGGW, maszynopis.
 8. Podedworna H. 2002: Polscy farmerzy: cele i strategie działania. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 9. Poole A.H. 1989: Goals, decision and control, Farm Management, vol. 7, nr 3.
 10. Rehman R., Perkin T. 1994: Farmers' objectives and their interaction with business and life styles: evidence from Berkshire, England". [W:] Rural and farming system analysis. European Perspectives. CAB International.
 11. Robinson M. 2000: Clarification and identification of relevant business objectives. Farm Management, vol.10, nr 8.
 12. Tomczak F. 2005: Gospodarska rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR.
 13. Walace M.T., Moss J.E. 2002: Farmer decidion-making with conflicting golas: a recursive strategie programming analysis. Jurnal of Agricultural Economics, vol. 53, no 1.
 14. Ziętara W. 2002: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Skrypt do zajęć MBA: Zarządzanie w agrobiznesie. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu