BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Charydczak Monika, Flejter Dominik, Rutkowski Wojciech
Title
Badanie efektywności komunikacji elektronicznej w podejmowaniu decyzji
Efficiency of Electronic Communication in Decision Taking
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 91-104, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Keyword
Komunikowanie werbalne i niewerbalne, Analiza porównawcza, Formy komunikowania
Verbal and non-verbal communication, Comparative analysis, Forms of communication
Note
summ.
Abstract
Autorzy podjęli próbę określenia skuteczności dyskusji przeprowadzanych przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. W tym celu przeprowadzili doświadczenie, polegające na porównaniu dyskusji werbalnej i przeprowadzonej przy użyciu kanałów elektronicznych. Celem eksperymentu była obiektywna weryfikacja hipotezy o braku istotnych różnic pomiędzy dyskusją werbalną (offline) a dyskusją elektroniczną (online). Autorzy zbadali w ten sposób przebieg dyskusji, jej rezultat oraz czas trwania. Przebieg eksperymentu, analiza wyników oraz płynące z nich wnioski przedstawili w artykule.

This article describes goals, methodology, realization and outcome of experiment comparing online and offline discussion efficiency and course comparison. Suggestion of tools to be employed in various communication forms analysis is also included, along with their application in the experiment, as well as future research possibilities are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Babbie E. [2003], Badania społeczne va praktyce, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Krzykała F. [1998], Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
  3. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. [2001], Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu