BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szalay Zsigmond Gábor
Title
Especial Costs of the Farm Management Information Systems
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 491-494, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rolnictwo, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, System informacyjny, Informatyczne systemy zarządzania, Koszty informacji
Agriculture, Arable farm management, Information system, Management Information Systems, Informations cost
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie badania generowanych przez dany system składników kosztotwórczych niezbędnych do działania systemu. Kosztem są również składniki pochodzące z innych źródeł, niedostępne albo dostępne, a związane z wymianą całego systemu. W procesie wyboru systemu informacyjnego badanie takich elementów dostarcza ważnych informacji.

The aim of an economy study carried out on an information system is the proportion of those costs that are essential to the continued operation of it, and at the same time the items purchased for these sums are not available from other sources or replacing them would result in the complete change of the whole system. Examining these elements during the procedure of choosing the appropriate system can provide useful information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Sharpio C., Varian H. R. 2000: Információ uralma. Budapest, 130-147.
  2. Whitten J. L. 1986: System Analysis and Design Methods. St. Louis, 781-787.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu