BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giemza Mariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
TQM a kultura organizacji
TQM and the Organization Culture
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 717, s. 59-66, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość, Systemy jakości, Kultura organizacji
Commodity science, Quality management, Total Quality Management (TQM), Quality systems, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
Tworzenie i rozwijanie kultury organizacji coraz częściej traktowane jest jako jeden z podstawowych warunków pomyślnego wprowadzania systemu zarządzania jakością i w dalszej kolejności TQM. Wymaga to zdefiniowania istniejącej już w organizacji kultury i włączenia systemu zarządzania jakością. System zarządzania jakością nie jest elementem samoistnym, funkcjonującym poza organizacją. Jest on składnikiem przedsiębiorstwa i należny do jego kultury korporacyjnej.

The organization culture is one of the basic conditions for successful introduction of the quality management system and TQM. The organization culture can be defined as a standard of behaviour covering a set of definite norms, values, attitudes and principles of behaviour to which all the workers adhere. This culture is an integral part of a firm. The organization culture is related also to the management of a firm. An important task of a manager is to outline the quality goals, the quality policy and quality plans, in accordance with the principles of TQM. An organization with the quality culture based on TQM will effectively function in the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
  2. Etyczne fundamenty gospodarowania, red. A. Węgrzecki, AE w Krakowie, Kraków 1999.
  3. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
  4. Imai M., Kaizen - The Key to Japan's Competentive Success, Kaizen Institute, London 1986.
  5. Kałużny S., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, Kwantum, Warszawa 1996.
  6. Kieżun W., Kwiatkowski S., Style zarządzania. Teoria i praktyka, KiW, Warszawa 1977.
  7. Kłos Z., Kulturowe aspekty TQM, "Problemy Jakości" 1999, nr 8.
  8. Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Oficyna Literatów Rój, Warszawa 1994.
  9. Łucewicz J., Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 12.
  10. Znaniecki F, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, PWN, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu